Manuscripten

Het insturen van een manuscript

Als u een manuscript naar Karakter Uitgevers wilt sturen, verzoeken wij u de volgende richtlijnen aan te houden:

• Als u uw manuscript in geprinte vorm aanlevert, doe dat dan in een goed leesbaar lettertype, enkelzijdig, regelafstand anderhalf, op A4. Ons postadres is: Karakter Uitgevers B.V. t.a.v. de redactie Postbus 70 1420 AB Uithoorn.

• U kunt uw manuscript ook per e-mail naar ons versturen: info@karakteruitgevers.nl.

• Met het manuscript dient u ook een begeleidende brief te sturen, waarin u beschrijft wie u bent, waarom u zich tot Karakter wendt, wat de titel is van uw manuscript is en tot welk genre het behoort. Wij geven bijvoorbeeld geen poëzie, fantasy, sciencefiction of horror uit. Oriënteer u eerst goed op onze website voor de genres die wij wel uitgeven.

• Ook dient u een synopsis mee te sturen. Daarin beschrijft u in het kort de inhoud van het manuscript, de verhaallijn, de personages, de structuur en de setting van het verhaal (tijd, plaats, land, etc.). • Indien u het manuscript retour wenst te ontvangen, voeg dan een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop bij. Manuscripten zonder retourenvelop worden na beoordeling niet teruggestuurd.

• Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, kan het enkele weken tot enige maanden duren voordat u een reactie van ons krijgt. Wij sturen u geen uitgebreid beoordelingsrapport. Als u prijs stelt op een onderbouwde beoordeling, kunt u zich wenden tot een gespecialiseerd manuscriptbeoordelingsbureau. Over afgewezen manuscripten kan niet worden gecorrespondeerd en/of getelefoneerd.

• Bewaart u zelf altijd het origineel of een kopie van het manuscript. Karakter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van manuscripten.